Рус
Участник конкурса

XXI Спартакиада

Макс. участников

22

Призовой фонд

Место проведения

Онлайн

#
Команды
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
1 KAP_UMZ 21 27 48
2 KAP_Korganovskie 25 12 37
3 KAP_KSU 22 15 37
4 KAP KATKO 16 15 31
5 KAP_TECHNOLOGY 9 19 28
6 KAP_Team INKAI 20 5 25
7 UGHK_INKAI 10 13 23
8 Kap_Wolf Team 14 7 21
9 APPAK 8 13 21
10 Kyzylkum 11 9 20
11 KAP_ATOM_POWER 11 6 17
12 KAP_Karatau 6 7 13
13 KAP_AKB team 3 8 11
14 KAP_ORTALYQ 5 4 9
15 KAP_Semyzbay-U 6 1 7
16 KAP_SKZ_U 5 2 7
17 KAP_Team_Zarechnoe 3 4 7
18 KAP_IVT 0 0 0
19 KAP_TTK 0 0 0
20 KAP_UE_AVENGERS 0 0 0
Матч 1
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 2
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 3
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 4
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
8 10 18 1 6 7 1 1 2 11 10 21
2 0 2 11 10 21 5 1 6 7 1 8
7 12 19 7 1 8 4 1 5 4 1 5
8 2 10 4 1 5 3 12 15 1 0 1
1 0 1 3 8 11 3 10 13 2 1 3
6 1 7 4 0 4 3 0 3 7 4 11
2 8 10 4 1 5 4 4 8 0 0 0
1 0 1 2 0 2 8 6 14 3 1 4
0 0 0 7 12 19 1 1 2 0 0 0
8 6 14 3 1 4 0 0 0 0 2 2
3 1 4 6 4 10 2 1 3 0 0 0
4 1 5 1 0 1 0 0 0 1 6 7
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 9
1 4 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0
5 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 3 2 5 0 0 0 1 0 1
3 1 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0