Рус

Спартакиада Казатомпром PUBG Mobile

Формат

Squad

Организатор

QCF

Призовой фонд

720 000т

Место проведения

Онлайн

#
Команды
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
1 KAP_IVT 30 17 47
2 KAP_KATKO 18 26 44
3 KAP_ATOM_POWER 14 22 36
4 KAP_Team INKAI 16 15 31
5 KAP_TTK 13 16 29
6 KAP_SKZ_U 13 13 26
7 KAP_TECHNOLOGY 10 16 26
8 KAP_KARATAU 20 4 24
9 KAP_Semyzbay-U 11 13 24
10 KAP_Baiken-U 13 10 23
11 KAP_UGHKINKAI 6 9 15
12 KAP_Wolf Team 7 7 14
13 KAP_RU-6_Top_Team 8 4 12
14 KHAN 10 0 10
15 KAP_ORTALYQ 8 2 10
16 KAP_AKB team 6 0 6
17 KAP_UE_AVENGERS 0 6 6
18 KAP_APPAK 4 1 5
19 KAP_Team_Zarechnoe 2 2 4
20 Kap_Kyzylkum 2 2 4
21 KAP_UMZ 2 1 3
22 KAP_Korganovskie 0 0 0
Матч 1
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 2
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 3
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
6 0 6 10 2 12 14 15 29
10 15 25 4 10 14 4 1 5
7 4 11 3 8 11 4 10 14
1 1 2 8 6 14 7 8 15
1 1 2 8 15 23 4 0 4
0 0 0 6 12 18 7 1 8
2 0 2 4 4 8 4 12 16
7 1 8 7 1 8 6 2 8
9 12 21 0 0 0 2 1 3
9 10 19 1 0 1 3 0 3
5 8 13 1 1 2 0 0 0
1 0 1 4 1 5 2 6 8
0 0 0 8 0 8 0 4 4
0 0 0 4 0 4 6 0 6
4 0 4 0 1 1 4 1 5
6 0 6 0 0 0 0 0 0
0 6 6 0 0 0 0 0 0
1 0 1 3 1 4 0 0 0
2 2 4 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 2 1 3
2 1 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0